Published on in Vol 25 (2023)

Preprints (earlier versions) of this paper are available at https://preprints.jmir.org/preprint/41793, first published .
Association Between Social Networking Site Use Intensity and Depression Among Chinese Pregnant Women: Cross-sectional Study

Association Between Social Networking Site Use Intensity and Depression Among Chinese Pregnant Women: Cross-sectional Study

Association Between Social Networking Site Use Intensity and Depression Among Chinese Pregnant Women: Cross-sectional Study

Rui Wang 1 , BSc ;   Shengnan Cong 2 , MSc ;   Lijuan Sha 3 , BSc ;   Xiaoqing Sun 1 , BSc ;   Rong Zhu 4 , MSc ;   Jingyi Feng 5 , BSc ;   Jianfang Wang 6 , BSc ;   Xiaomei Tang 7 , BSc ;   Dan Zhao 8 , BSc ;   Qing Zhu 4 , BSc ;   Xuemei Fan 4 , MSc ;   Ziqi Ren 9 , MSc ;   Aixia Zhang 10 , MSc

1 School of Nursing , Nanjing Medical University , Nanjing , CN

2 Department of Gynecology , Women’s Hospital of Nanjing Medical University, Nanjing Maternity and Child Health Care Hospital , Nanjing , CN

3 Department of Obstetrics , Suqian First Hospital , Suqian , CN

4 Department of Obstetrics , Women’s Hospital of Nanjing Medical University, Nanjing Maternity and Child Health Care Hospital , Nanjing , CN

5 Department of Applied Biology and Chemical Technology , Faculty of Science , The Hong Kong Polytechnic University , Hongkong , CN

6 Department of Nursing , Changzhou Maternal and Child Health Care Hospital , Changzhou , CN

7 Department of Nursing , Xinghua Maternity and Child Healthcare Centre , Taizhou , CN

8 Department of Obstetrics , Changzhou Maternal and Child Health Care Hospital , Changzhou , CN

9 School of Nursing , Fudan University , Shanghai , CN

10 Department of Nursing , Women’s Hospital of Nanjing Medical University , Nanjing Maternity and Child Health Care Hospital , Nanjing , CN

Corresponding Author:

  • Aixia Zhang , MSc
  • Department of Nursing
  • Women’s Hospital of Nanjing Medical University
  • Nanjing Maternity and Child Health Care Hospital
  • 123 Tianfei Alley, Qinhuai District
  • Nanjing
  • CN
  • Phone: 86 13401920998
  • Email: zhangaixia@njmu.edu.cn