Published on in Vol 22, No 4 (2020): April

Preprints (earlier versions) of this paper are available at https://preprints.jmir.org/preprint/17089, first published .
Evaluating an Intervention Program Using WeChat for Patients With Chronic Obstructive Pulmonary Disease: Randomized Controlled Trial

Evaluating an Intervention Program Using WeChat for Patients With Chronic Obstructive Pulmonary Disease: Randomized Controlled Trial

Evaluating an Intervention Program Using WeChat for Patients With Chronic Obstructive Pulmonary Disease: Randomized Controlled Trial

Yuyu Jiang   1 , PhD ;   Fenglan Liu   1 , MSc ;   Jianlan Guo   1 , MSc ;   Pingping Sun   1 , MSc ;   Zhongyi Chen   1 , MSc ;   Jinping Li   2 , MPH ;   Liming Cai   3 , MB ;   Hongqing Zhao   4 , MM ;   Ping Gao   5 , MB ;   Zhaosheng Ding   6 , BS ;   Xiaoliang Wu   7 , MB

1 Research Office of Chronic Disease Management and Rehabilitation, Wuxi School of Medicine, Jiangnan University, Wuxi, China

2 Wuxi School of Medicine, Jiangnan University, Wuxi, China

3 Affiliated Hospital of Jiangnan University, Wuxi, China

4 Wuxi Second People's Hospital, Wuxi, China

5 Wuxi Second Hospital of Traditional Chinese Medicine, Wuxi, China

6 Rongjun Hospital of Jiangsu Province, Wuxi, China

7 Huishan District Rehabilitation Hospital, Wuxi, China

Corresponding Author:

  • Yuyu Jiang, PhD
  • Research Office of Chronic Disease Management and Rehabilitation
  • Wuxi School of Medicine
  • Jiangnan University
  • No. 1800 Lihu Avenue
  • Wuxi
  • China
  • Phone: 86 0510 85328363
  • Fax: 86 0510 85328605
  • Email: doctoryuyu@jiangnan.edu.cn